logo_uprava1.png
OSOBNÍ A FIREMNÍ ROZVOJ
Nástroje pro byznys
Nástroje pro byznys
_____________
Naše Produkty detail
Naše Produkty detail
_____________
Software direct system
Software direct system
_____________

HR procesy

Kompletní podpora nastavení HR procesů ve firemní kultuře
uvod_foto2.png
Lidské zdroje jsou hlavním pilířem firmy, které jsou přednostní v jednotlivých postupech a pracovní výkonnosti a výsledků. Jsme schopni s Vámi projít strukturou a pracovními realizacemi, díky kterým budete mít příležitost uvědomit si stav veškerých návazností. V další fázi navrhneme kompletní řešení, pro strukturalizaci lidí spolu s jejich obsahem činností a zodpovědnosti, s konceptem kvalitního rozvoje a zvýšení adaptability v okolnostech pracovního plánu, spolu se systémem rozvoje osobnosti. Jsme kompetentní pro koučing, konzultace i mentoring, čímž se stáváme pružní a flexibilní v úctě a vyhovění Vašim HR potřebám.
Předním cílem: 1. Získat orientaci o aktivitách, které probíhají či by měli být součástí řízení personálních systémů 2. Poskytnout informace o rozsahu personálních činností, co vše firma může a musí a jaké jsou nejnovější trendy, v oblasti řízení lidských bytostí 3. Získat inspiraci a praktické zkušenosti se zaváděním a udržováním těchto systémů co nejměřitelnějším způsobem a zefektivnění pracovních postupů 4. Poradenství, Mentoring, podpora v operativním zavádění jednotlivých HR procesů formami projektového řízení. 5. Návrh IT systémů, software adaptability management pro interní procesy firmy
uvod_foto4.png
Výběr kvalitních a plnohodnotně kompetentních osob je pro personální situační a budoucí vývoj pracovní náročnosti nezbytné. Zaměříme se s Vámi na individuálně, firemně kolektivní cíle a zhodnozíme současný stav Vašich systémů pro nábor nových lidí a nastavíme prioritně koncept s návaznostmi na efektivní členění procesů a náročnost jednotlivých pozic.
uvod_foto2.png
Strategicky podložit realizaci procesů v řízení lidských zdrojů, je klíč k dosažitelnosti cílů, stále lepšími způsoby a cestami. Strategické plánování vytváří smysl a udává směr. My ho s Vámi projdeme, vyhodnotíme důležité kroky a zpracujeme strategii pro Vaše lidi, jejich využitelnost kompetencí a hlavních potřeb firmy.
uvod_foto3.png
Přímá zainteresovanost v pracovních postupech je návyková a je nutné při změnách pracovat na základních milnících přecházení na nové formy postupů v navyšování výsledků, díky propojení specifických výstupů z jednotlivých oddělení. Pracujeme tak, aby samotné hlavní změny přicházeli z hlavní části z vedení a přímých komunikačních linií. Adaptace lidských zdrojů je přednostně o přenastavení pracovních návyků, způsoby dovedností a jejich praktická manifestace.
uvod_foto1.png
Kompletní rozvoj lidských zdrojů ve firemním prostředí je nutné nastavit podle důležitosti a potřeb cílů firmy a jejich přímých činností. Nastavíme s Vámi kompletní systém rozvoje a vzdělávání pro Vaši firmu. Zaměříme se na celkovou strukturu oblastí, které se musí neustále vyvíjet a systematicky vneseme nové modely a přístupy, díky kterým získáte přehlednost v kompetencích a schopnostech Vašich lidských zdrojů. Systémové přenastavíme způsoby rozvoje a vzdělávání.

Od studie až po dokončení projektu držíme standard pevných norem kvality  
 ® Matrix Group Robert Malý, all rights reserved.
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one