logo_uprava1.png
OSOBNÍ A FIREMNÍ ROZVOJ
Nástroje pro byznys
Nástroje pro byznys
_____________
Naše Produkty detail
Naše Produkty detail
_____________
Software direct system
Software direct system
_____________

Adaptace procesu konzultace je trochu jiná než znáte z praxe. Přistupuje formou direktivní a zároveň motivační a specializuje se na příčiny a důsledky, které s sebou nese. Direkce je přístup přímý a motivační schéma buduje kvalitu organizace osobnosti, která je schopna díky disciplinární mechanice činností a píli. Konzultant není motivační řečník, je to progresivní mentor, který odhaluje slabiny a buduje s klientem pevné mentální centra, kde je možné budovat osobnost, ale také budovat schopnosti, které cílů skutečně dosahují.
Strategie podnikových procesů [Vnitropodniková disciplína]
Vnitropodnikové procesy jsou složité mechanismy, které není snadné mnohdy integrovat do systému, který na všech stupních generuje výstupy potřebných pro udržitelné zpětné vazby, ubezpečující řádné hodnoty na kterých je možné budovat kvalitnější postavení a působnost celku společnosti. Strategie je pro každou společnost jiný obor, profil, možnost, příležitost a jistě také struktury činností, které budují kulturně firemní taktiku nesoucí charakter systému myšlení lidských zdrojů spjatých se společností.
 Konzultace v této oblasti nedělají kooperativu na způsob systému procesů, které by měli držet standardní rozměr běžných zvyků. Je to individuální potřeba, zájem podnikatele a především zpětné konstrukce lidských zdrojů které vytváří potřeby majitele a realizují samotné činnosti. Strategie, která má vliv na vnější tržní prostředí je jádrem firemních pravidel a standardů, které mají své pevné místo. Cílem konzultací strategie podniku je dosáhnout stadardizovaných činností a realizace, které disponují s celkovou disciplinární formou splnění předurčených milníků.    
Možné konzultace
• Business plaining - Podnikatelské projekty
• Klíčové potřeby - Nástroje, Kompetence

• Lidské zdroje - Zpracování do projektových částí
• Poradenství ve stavbě firemní struktury

Konzultace probíhají dle předurčených sestav spolu s pracovními materiály, nástroji a případovými studiemi. Součástí jsou myšlenkové mapy pro projektové plánování.
Skupinové, Týmové
Skupinové konzultace jsou především v direktivním mentoringu, kdy je cílem vyčlenit nejpodstatnější vlivy ve skupinovém jednání a práci. Vztahové výsledky a komplexnější přístupy v interakcích s managementem. Je to jednoduchá psychologie při simultáních analýzách, komunikaci, hodnocení a společných výstupech.
Konzultace pro
• Interaktivní týmové procesy - Vazby
• Společné iniciace a interní vztahy

• Propojenost s firemními procesy
• Výstupy, Zpracování, Interní řád činností


Součástí jsou produkty pro komunikaci, Prezentativní formuláře, Pracovní karty jedinců a strategické týmové pracovní materiály.
Prodejní, Obchodní
Obchod je především ve vlastním leadershipu obchodního oddělení. Zde probíhá interakce s obchodním týmem a samotnými jednotlivci. Jedná se o náročné konzultační programy pro individuálně, týmové struktury tak, aby obchodníci nacházeli nejen vyšší sebevědomí, ale také se více soustředili na své preference a prakticky je využívali v obchodních jednáních. Strategicky sestavíme speciální program pro obchodní oddělení dle potřebných sofistikací
Konzultace pro
• Komunikace - Nevěrbální inteligence
• Obchodní strategie - Systémy práce

• Uzavírání obchodů - Direktivní vliv
• Obchodní SW - Správa portfolia


Součástí konzultací jsou zpětné vazby v terénu, pomoc s komunikačními strategiemi, sebevedením a to s podporou pracovních dokumentací, karet osobního rozvoje, Deníků procesních, obchodních akrivit atd.
Osobně profesní výkonnost
Soustředěné konzultace na ovládání vnitřního sebevedení, vnitřní inteligence a cíleného schématického profesního jednání pro stabilizaci, udržitelnost a výkonnost v objemu naplněných časových plánů. Systematicky vedeme klienta pro introspektivní leadership , kdy je schopen hodnotit, ovlivňovat a přistupovat v kybernetickém čase do realizačních strategických kroků.
Konzultace pro
• Mentální schémata v pracovním procesu
• Systémy Time managementu - Výkonnost

• Sestava úkolů - Pilíře - Cíle
• Inteligence - Adaptace - Struktura


Součástí konzultací jsou pracovní dokumenty, Audio knihy, Literatura, Dotazníkové materiály, Psychotesty
Management, Leadership
Systémy vlivu a procesní struktura řízení procesů a činností. Konzultace pro tento segment jsou značně individuální a odvíjí se vždy v návaznosti na analýzu, kdy konzultační faktorem je proces pro výstupy a hiearchii segvencí postupů a integrace mezi jednotlivými firemními částmi. Konzultace jsou přímo o odpoutání se od zainteresování a řešení při klíčových vstupech a inteligentní rozpracování tak, aby bylo možné dojít nezávislé změně či specifickým formám přesyknutí kročních momentuálních pracích.
Konzultace pro
• Manažer a systémy v interakcích realizace
• Manažerský koučink a rozvoj lidí

• Struktury přístupu - Integrační meziprocesy
• Správa rozvoje struktur a systémů


Součástí jsou kvalitní materiály, Sestavy, SW a jeho zapracování, Cílené programy - Konzultační individuální simulace aj...

Odesláním formuláře dáváte souhlas se zpracováním osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb.

Od studie až po dokončení projektu držíme standard pevných norem kvality  
 ® Matrix Group Robert Malý, all rights reserved.
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one