logo_uprava1.png
OSOBNÍ A FIREMNÍ ROZVOJ
Nástroje pro byznys
Nástroje pro byznys
_____________
Naše Produkty detail
Naše Produkty detail
_____________
Software direct system
Software direct system
_____________

Rozvoj, Moduly, Služby

IMG_20160920_130830.jpg
V přímém kooperativním ohledu, stavíme služby a rozvojové moduly na jasně, strategické a přednostně praktické procesy, kterými jsou vždy cílené systematické vzory, které jsou Vašimi silnými potřebami a detailními milníky k operativnímu rozvoji a silné výměně za nové a inteligentnější směrodatné kroky. Máme své produkty, nástroje a integrujeme je do lidských zdrojů a jejich přednostních pracovních a profesních zodpovědností.
Vlastní projekty, Přístupy
[[]<[]>[]] Přístupové, individuální produkty, hlavních elementaci rozvoje [[]<[]>[]] Kooperativní pristupy [[]<[]>[]] Několikanásobný projektový networking [[]<[]>[]] Dokumentační nastavování tiskových obsahů v projektech [[]<[]>[]] Osobnostní základy v profesních pracích a specializaci [[]<[]>[]] Osobnostní, Finanční, Projektové, Lidské zdroje, Strategie, Obchod, Software [[]<[][>[]]
Vývoj a Inovace vlastního manažerského systému
[[]<[]>[]] Nástavba profesního výkonnostního systému na orientační kapacity osobnosti v profesněsoustředěné psychokybernetické procesní činnosti [[]<[]>[]] Projektové integrace v osobnostních charakteristikach [[]<[]>[]] Pracovní nástavba nástrojů plnící odpovědné rezonance s osobnostními charakteristikami [[]<[]>[]] Osobnostní normy a jejich propojování do firemních kompetencí a úrovně ambicí [[]<[]>[]]
Pracovní systematiky
[[]<[]>[]] Rozvoj v osobnostně systematickém projektu [[]<[]>[]] Koncentrace na osobnostní charakteristiky v integrovaném procesu nástrojových potřeb [[]<[]>[]] Procesní rozvoj v komplexní urovnanosti vazeb profese a pragmatického přístupu [[]<[]>[]] Modulace projektové analýzy lidských zdrojů a soustředěná psychokybernetika detailních části změn [[]<[]>[]] Osobní rozvoj a flexibilní rozměr výkonnosti [[]<[]>[]] Profilizace osobnosti a jednání v komunikačně verbálně, neverbálních přirozeností [[]<[]>[]]
Specializace, Rozsah, Vlastnosti
[[]<[]>[]] Lidské zdroje [[]<[]>[]] Styly osobnostního rozvoje a komunikace [[]<[]>[]] Stavba firemně obchodní struktury [[]<[]>[]] Dress Code a grafika firemních částí [[]<[]>[]] Obchodní networking [[]<[]>[]] Strategie interních skupinových procesů [[]<[]>[]] Finanční gramotnost a řízení investičních nákladů v projektovém plánování a realizaci [[]<[]>[]] Psychokybernetické praxe osobního a projektového rozvoje [[]<[]>[]] Specifické modely individuálních osobnostních projektů rozvoje [[]<[]>[]]
Moduly komplexních specializací
[[]<[]>[]] Koncipační individuální projekty specializací [[]<[]>[]] Strategické individuální analýzy [[]<[]>[]] Integrace konzultačních služeb M_G [[]<[]>[]] Systematická dokumentační podpora kompetencí M_G [[]<[]>[]] Strategické postupníky integrovaných prací [[]<[]>[]]
Matrix Group (Nezávislá agentura) je plně odpovědná skupina nezávislých poradců, konzultantů a koučů, která plně stojí za standardy a nastavené procesní jednání. Tyto standardy jsou přímými vazbami naší skupiny a externě interním prostředím, tvořící silné kompetenční a profesní zázemí a stabilní rovinu plnění odpovědných servisních služeb vůči třetím stranám. Jsme nositelem přístupů, které mají své Know how a nové Manažerské přístupy a rozvojové pragmatiky, které jsou naším hlavním pilířem stavby procesů v oblastech rozvoje a dodávání servisních nástrojů pro rozvoj interně podnikatelského prostředí a manažerského vybavení v rozvoji osobnostních a schématicky procesních struktur firmy.
Jedná se o výhradní vlastnictví standardů nezávislé skupiny Matrix Group - Robert Malý - Ičo: |[]|[(87763222)]|[]|, Správcem osobních údajů vedený pod Registračním číslem: [][00056283][], a jakékoli kopírování a zneužití výstupních standardizací objasňující specializace, profesní rovinu servisní správy a šíření informací pro svůj vlastní prospěch je vnímáno, jako zneužití a odcizení kvality standardizačních procesů podnikatelskému subjektu podléhající registrující agendě podnikající tuzemské osoby, zapsaném v oficiálních registrech živnostenských pravomocí.
16.04.2020 07:32:14
robertmaly137

Od studie až po dokončení projektu držíme standard pevných norem kvality  
 ® Matrix Group Robert Malý, all rights reserved.
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one