logo_uprava1.png
OSOBNÍ A FIREMNÍ ROZVOJ
Nástroje pro byznys
Nástroje pro byznys
_____________
Naše Produkty detail
Naše Produkty detail
_____________
Software direct system
Software direct system
_____________

Orientace provozu

(Tisková zpráva 2019)
Řídící operativa normalizační směrnice inovace a vývoje v manažerském stylu řízení
1_logo_MatrixGroup.png

Skupina Matrix Group nalezla způsob, jak koordinovat stabilnější inovaci v řízení organizační struktury a lidské kooperativy.

Pracovní dynamika konzultace operuje s inovativním konceptem změnové agendy a procesů k integrační specializaci možnosti silnější stabilizace.

Řízení vlivu na potřeby denodenního harmonogramu je především kooperativní flexibilitě myšlení, které dovoluje zapracovat inteligentnější způsoby, které umí řešit nové změny tržních nároků, zaměstnaneckých standardů, rizikových oblastí, které denodenně potkávají zejména realizační procesy na úrovní komunikace s trhem, pracují tak s konceptem pozvolného způsobu nových informací, které se v živém cyklu zpracovávají do konkrétních záležitostí.


Několik přednostních cílových hodnot, které tato operativa dosahuje

 

1. Stabilita struktury

[Síťování mapové strategie]

[Systémy režimu interní spojitosti]

[Řízení výkonu pracovníku]

 

2. Vývoj

[Správní operativa současného řízení]

[Udržitelnost režimové investice]

[Psychotaktika modulatiky přístupu]

 

3. Inovace

[Simulační cykly disciplinární změny]

[Procesní vývoj inovační psychokybernetiky]

[Operační časové implementace vývoje]

 

4. Dynamika změny

[Struktura zodpovědnosti, integrační spojitosti]

[Způsoby specializace a jejich zpracování]

[Systémová pragmatika řešení realizace]

 

5. Styl pracovní pozice

[Pracovní kapacita HR struktury]

[Systematika zpracování konceptu pracovní struktury]

[Řádné koordinační, manipulativní mechanismy]

 

Řídící operativa pracuje na systemastickém procesu rozvoje výkonnosti a struktuře rozdělování harmonogrmaových systémů, které umí pracovat na základních záležitostech a následně kooperovat s dalšími procesy, které má na starosti někdo jiný, především v zadávajícím režimu psychologické základny konceptu potřeby a také diktativního způsobu modulace pracovní činnosti. 
 Modely, které jsou na centrálním webu uvedeny, jsou orientační a celého uvedení některých operativ, lze pracovat pouze s některými oblastmi. Pracují v základu s dalšími nastavbami na individuální systematice. Z celého procesu řídící operativy je výsledkem:
Psychologie Psychologické standardy řídících pracovníku, Psychologie projektu, Dynamika osobnosti manažera.
Směrnice Karty jedn.oddělení, Standardy systému projektů, Realizační postupy procesů.
Personalistika Plány rozvoje, Certifikace, Realizační zvyšování kompetencí, Strategie náboru a koordinace lidských zdrojů.
Operační systematika Karty risk managementu, Operační tiskoviny, Zdroje a koordinace, Systematické procesy.
Strategie Analýza způsobu, Koordinální koncepty, Systematické řízení shody, Možnosti kapacitní udržitelnosti a styl provedení
Technologie Pracovní manuály software nastavení, Operační systematické moduly firemní správy a politiky dat. 
Zpracování Technické sestavy výroby produktů, Výrobní koordinace, Mechanické postupy eliminace náročnosti. 
Kontrolní správa Podklady pro úřady, inspekce, Kontroly kvality, Evrospké normy, Standardizační asociace atp.    
Manažerské systémy Systematika, Integrace, Osobnost, Organizace, Stabilita, rozvoj kompetence, Rozvoj manažerské specializace
Koordinace udržitelnosti Manuály, Operační programy, Systematické implementace, Koordinace vazbické struktury.
Výstupy následně pomáhají strukturalizovat a zpevňovat firemní správu a inovují centrální systémy řízení i na úrovni kvality jedn.částí.
 Další informace jsou k osobnímu jednání.
Zdroj. Ceo.Robert Malý

1_logo_MatrixGroup.png
Dokončili jsme stabilní standardy a směrnice naší společnosti
(Tisková zpráva 28.5.2017)
Uběhl jistý čas a my jsme překonali jednu z nejobávanějších částí stavby skupiny a podnikatelské sítě. Vytvořili jsme zcela nové standardy a směrnice, které jsme pečlivě promysleli a nastavili pro lepší a kvalitnější řízení, jak na úrovni interního charakteru, tak přednostně externích služeb naší společnosti. 
 Proč standardy a proč takto s veřejným sdělováním? 
Jsme skupina, která se nespokojí jen se základními pilíři stavby firmy, chceme být pro klienty a okolní prostředí skutečně spolehlivým partnerem, který to co učí a předává, také má a umí dělat. Mít v ruce standardy a směrnice je pro nás mít vše srovnané a být v péči o klienty tím, kdo skutečně umí plnit nastavené parametry spolupráce a vést výkonné procesy práce na dalších projektech. Zveřejňujeme část oblastí standardů pro plnější představu zodpovědnosti interních a externích procesů. 
 Jak jsou standardy sestavené? 
Standardy mají systém jednotlivých kroků v procesních operacích a jsou tedy pilířovitým, systematickým řádem procesů pro adaptabilní a flexibilní projektové řízení.
Z jakých oblastí se skládají a proč? 
1) Spolupráce, Servis, Odpovědnost
 Máme rádi pořádek a proto jsme standardy nastavili v první řadě pro klienty. Naše odpovědnost servis a spolupráce je mírou kvality poskytovaných služeb a dbáme proto na úpravu mezi dodavatelem a klientem. Snažíme se držet spolupráci v mezích tak, aby nesla požadované výsledky a měla smysluplné procesní výstupy, pro které si klienti k nám také přišli. 
více z oblasti Spolupráce, Servis, Odpovědnost
2) Rozvoj, Moduly, Služby 
 Soustředíme se jako kvalitní agentura na přímé specializace a odvětví. Nastavujeme vlastní know how svých přístupů a také obecných pravidel rozvoje. Tato část se orientuje v oblastech našich kooperací a mantinelů projektového rozvoje. V této části je více než dost přístupů, které lze aplikovat a držet v linii pevné struktury plánů a rozvoje, jako takového
více z oblasti Rozvoj, Moduly, Služby 
3) Fakturace, Plnění a ochrana
 Jako každé podnikání dbáme na odpovědné fakturační prostředí. Jedná se o nastavené pravidla pro ochranu všech zúčastněných stran a smyslem je i možnost výběru fakturačních možností a systému paušálních plateb. Nastavili jsme pevné standardy, které kryjí všechny strany a podle nás by tato oblast neměla ve standardech chybět 
více z oblasti Fakturace, Paušální platby a ochrana 
4) Členství, Lidské zdroje
 V naší agentuře a podnikatelské síti je několik možností spolupráce s námi. Proto se specializujeme na členství a lidské zdroje ze širšího měřítka a potřeb jak interních lidských kapacit, tak externích partnerů, členů sítě a případných dodavatelů. Nastavujeme jasná pravilda mezi stranami a to nás odděluje od klasického podání ruky, k zodpovědným vztahům a vytváření společné a prospěšné agendy spolupráce.
více z oblasti Členství, Lidské zdroje 
5) Správa interních dat, Portfolium
 Ať se to nemusí zdát u nás je toho v oblasti správy dat skutečně hodně. Naše portfolium začíná na struktuře interních kapacit až po externí prezentace firemních subjektů. Máme přes tisíce registrací v podnikatelské síti a proto se i interně soustředíme na správu interních dat a integraci ve vytváření portfolia datových informací a správě požadavků a výstupů dalších zdrojů.
více z oblasti Správa interních dat, Portfolium
6) Řízení znalostí, Interní rozvoj 
 Řídíme znalosti a interně se zabýváme vývojem rozvoje jako takového. Systematicky stavíme interní dokumentace pro rozvoj našich lidí až po meetingy a aktivity sahající do struktury práce a orinetace se vztahem stabilního systému rozvoje. Využíváme interní software pro sdílení informací a znalostní báze s disciplinovaným přístupem rozvoje. 
více z oblasti Řízení znalostí, Interní rozvoj 
7) Informační a mediální odpovědnost
 Soustředíme se vedle servisu pro rozvoj klientů, také informační a mediální strukturou, zejména podnikatelského sektrou a to informačními zprávami, aktualitami a v neposlední řadě publikačními texty z oblastí rozvoje a tržního prostředí. Nejsme mediální agentura, ale podnikatelská síť je zároveň informační kanceláří a platformou pro předávání znalostí a informací.
více z oblasti Informační a mediální odpovědnost 
8) Kybernetická politika a ochrana uživatelů
 Kyberneticky se soustředíme na integrované software a web platformy, které mají několik set aktivních uživatelů a proto máme ve standardech plné milníky a mantinely správy a ochrany těchto lidí, jak z pohledu správy citlivých dat, tak interní komunikace s nimi. Tato část je standardizovaným výstupem ochrany a naší odpovědnosti vůči klientům, partnerům, členům a uživatelům.
více z oblasti Kybernetická politika a ochrana uživatelů

Naše standardy jsou pevně sestavené na úroveň tiskového obsahu a mají i bezpečnostní, písemnou strukturu a strategii. Jsou dále větvené pod každou kategorií na inteligentní rovinu přístupů a samotných procesů, podporující projektové řízení našich skupin a společnosti. 
(Tisková zpráva 1.1.2017)
[][]Styl leadership and psychocybernetics management[][]Kurz MG[][]
1_logo_MatrixGroup.png
V Novém roce se s Vámi chceme přivítat novým kurzem, který je sestavou stylu a designu lidských zdrojů, tak stylem vedení na psychokybernetickém základu pro management. Vysoce flexibilní a v podstatě silný kurz provází v základní orientaci osobního rozvoje, základní schématice preferencí osobnosti, až po samotné vedení lidských zdrojů a jejich sméřování ke cílenému řízení vlastní odpovědnosti v projektu a procesech. Osobnostní styl tohoto kurzu je nastaven na individuální rovinu schématické práce s ostatními, zachází s lidmi opatrně a v mantinelu systematického rozvoje pro strategické sestavení rozvoje a stylizačního pilíře osoby v obchodním a manažerském prostředí. Jedná se o silnou frekvenci rozvoje, kdy člověk pochopí základní nastavení své osobnosti, ale také zapracuje základní orientací do manažerského vedení a řízení procesů, jako ve své nejvyšší podstatě. Styl osobnosti je přímo rozvojem samotným a s ním také naše koučka Renata pracuje. 
 Je systematicky v pozici lektora, který provází v základních mantinelech osobnosti tak, aby dokázali nacházet ty silné slabiny a měnit je v ty silné, které si v následném charakteru uvědomí vždy vedle slabin a díky tomu osobní rozvoj nabírá skutečně silný rozměr v introspekci, která člověka usadí do správných vloh a talentů, které s nimi plně rezonují. Design je už v kompetenci přirozenosti koučky, která dokáže talenty a vlohy v lidech skutečně probudit a to v celkovém rozměru následné stylistiky, ve kterých má silné zkušenosti a umí v nich skvěle poradit, je to součást kurzu, který má za cíl uvědomění sebepráce na své osobnosti a zapojení rozvoje i do externě vizuální podoby. 
 Psychokybernetika a manažerská odpovědnost v kurzu představuje silné místo v uchopení osobnosti a integrace rozvoje, spolu s manažerskými přístupy, které jsou plně v kompetencích navazující na vlohy a talenty. Psychokybernetika je takto nastavena na smysluplný základ a pracuje s manažerskou praxí, která dovoluje manažerovi vnímat a zpracovat každý proces s efektivním zaměřením a neroztěkaným stylem při řízení, nebo naléhavých rizicích, které jsou každodenním stylem manažera. Styl leadership a psychocybernetics management je novým zcela úrovňově nastaveným kurzem, který jen tak někde nedostanete, jeho smysl má hluboké základy ve zkušenostech, praxi a leadershipu sebevedení od samotných základů akademické struktury až po vrchní management, při řízení firmy v náročných podmínkách tržního prostředí, pracuje tak s mnoha vlivy, který manažeři, obchodníci a projektový management řeší každodenní pracovní aktivity. 
 
V kurzu projdete mnoha praktickými tématy: 
• Kompetence manažerů řídit a vést prácivtak, aby jejich organizace byla úspěšná
• Složení pracovní skupiny 
• Styly vedení 
• Efektivní hospodaření s časem, které má vliv na naši výkonnost 
• Komunikace dle povahových profilů (proč cholerik je tak rychlý v rozhodování a flegmatik čeká, melancholik vše 10x promyslí a sangvinik nic moc neřeší...) 

V kurzu projdete dalšími mnoha praktickými činnostmi: 
• Osobnostní řízení v cíleném ovlivňování frekvencí paradigmat pro rozdělení konstrukcí (Osobní flexibilita)
• Psychokybernetická příprava pro ovlivňování kompetencí interních a externích lidských zdrojů (Postupní strategie HR)
• Firemní psychologie a zapracování nového přístupu, v psychokybernetických principech (Nastavení nového řídícího stylu)
• Zájmové sdružování interních zdrojů a systematika projektových integrací (psychokybernetika v akci) 

 V kurzu se nezastavíte až na konci si uvědomíte stabilitu, jakou kurz přinesl na trh a tím je rozhodně systém vedení kurzu a propojení psychokybernetiky s osobním rozvojem a přímou specializací systému práce na svých osobnostech. Přímými komplexikacemi jsou přímo pak už jen Vaše pracovní a osobnostní profilizace osobnosti, jak dokážete uchopit rozvoj a Svou vlastní osobnost. 
1_logo_MatrixGroup.png
[][]Konzultace pro nastavení firemního software u []MG[] k dispozici[][]
(Tisková zpráva)
Jsme konzultační agentura velmi profesionálního charakteru a proto si Vám dovolujeme představit nové konzultace pro oblasti specializace nastavení software ve firemním a dalším podnikatelském a projektovém prostředí. Zabýváme se poradenstvím a konzultacemi, které jsou úzce spjaté s podnikatelským jednáním a projektovým myšlením, přičemž jsme si vědomi toho, že je nutné mít k dispozici i sofistikovaný software, jako nejenom konzultanti, ale také, jako dodavatel, který je schopen pomoci s konkretními záležitostmi týkající se potřeb firmy pro interní řízení a rozhraní systémového a projektového prostředí.
 Byli jsme si vědomi, že dodávat software je v pořádku, nicméně pokud k němu neposkytneme pomoc v oblasti interního firemního nastavení veškerých procesů, tak software, jako takový nebude moc platný, pouze jen na evidence a to chceme měnit. Chceme, aby naši klienti věděli, že u nás dostanou i profesionální podporu v oblasti základního a rozšířeného nastavení. Nehovořím o nastavení technických potřeb ba parametrů sofwtare, ale o nastavení firmy a jejich interních náležitostí, kdy po zakoupení, nebo ještě před, dostanou konzultace, které povedou k vytvoření složky, která již samotnému poskytovateli bude odpovídat na otázky, kde je technicky složité setkat se v oblastech nastavení potřeb a detailních pracovních nástrojů firmy. 

Při zkušenosti, kdy podnikatel, nebo manažer potřebuje nástroj, který mu zefektivní práci, je realitou, že organizace práce není softwarem, ale jeho nastavením a to je v konečném důsledku o pragmatice matrixu firmy, která je někým vedena a to pro jeho, nebo jejich potřeby. Nakonec má firma několik integrovaných softwarů, některé reporty a licence stojí zbytečné peníze a v konci je to náročné na lidské zdroje a peněžní investice. My máme řešení. Máme konzultační zkušenosti pro zapracování matrixu firmy a také pro nastavení softwaru až k samotnému dodání software, spolu s váženými obchodními partnery pro specifické softwary, přímo Onesoft Connect, který je vysoce sofitikovaně nastavený na stavbu interního projektového prostředí a je přizpůsobitelný,  jako stavba pomyslného lega. Stavíte tak projektové a procesní položky, přesně podle konzultovaných potřeb a nároků na řízení a evidence. Je sofistikovaný v importu dat a také reportům, jako takovým, pričemž je schopen reagovat obsahově koncepčně na jednotlivé vstupy a sekundární výstupy. My figurujeme, jako obchodní prodejní předservis, který obsahuje přímo placené konzultace, to znamená, že za poskytovatelem přicházíte s hotovým řešením a to bez jakýchkoli dalších záležitostí, které byste složitě s poskytovatelem skládali dohromady. Takže nakonec jsme konzultační jednotka pro ERP software a podklady pro interní nastavení souřadnic matrixu firmy. 

 Dalším řešením, které jsme v konzultačním smyslu schopni realizovat je řešení pro CRM Microsoft Outlook, který je nadstavbou na klasický Outlook, nicméně je možné dnes již účet vytvořit samostatně a to i v cloudu řešení. Software je výborný, máte z něj pocit, že jste skutečně v pevné systému, který drží Vaše data a procesy v pevném měřítku a tím si získává silné mezinárodní místo v kvalitě interního CRM a ERP software. Konzultační rovina je zde stejná, nastavíme konzultace a společně projdeme podstatu toho, jak chcete mít software nastaven. Prioritně přijdeme na to, že je například dobré integrovat dodavatele s odběratelem a ýystupní branou pro projektové obchodní jednotky, přímo pro obchodní zástupce a od něj reportace ještě se shrnutím celkového obchodního kontraktu. Společně přijdeme na sestavu řešení interního charakteru, položky, evidence a vy je pak už budete poskytovateli jen hlásit pro přímou potřebu. Jedná se o velmi flexibilní konzultace a razantní proces předimplementačního systému, který šetří nervy a čas pro nastavení a přímé zprocesování nového, nebo implementovaného software. Tím se naše skupina a agentura vymyká běžnému dodávání software řešení a pomáháme tak s komunikační centrálou, která je značným, mnohým nedorozuměním, které brání poskytovateli a uživateli být plně přítomní,  celkově držíme úroveň sofistikované předkonzultační operace pro získání skvělého software a servisu v plném měřítku kvalitní projektové a procesní práce. 

 Chcete na toto téma více informací? Napište nám, nebo zavolejte a získejte informace z přední linie konzultací ohledně této nové modulární praxe, kterou si specializačně umíme a také chráníme... 
Hezký den Ceo. Robert Malý Matrix Group 

Od studie až po dokončení projektu držíme standard pevných norem kvality  
 ® Matrix Group Robert Malý, all rights reserved.
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one