logo_uprava1.png
OSOBNÍ A FIREMNÍ ROZVOJ
Nástroje pro byznys
Nástroje pro byznys
_____________
Naše Produkty detail
Naše Produkty detail
_____________
Software direct system
Software direct system
_____________

Spolupráce

Návaznosti spolupráce
Spolupráce s námi je přednostně o kvalitní adaptabilitě a individuálním nasazení. Šetříme důležité milníky ve Vašem rozvoji a prioritně se soustředíme na podstatu a až poté na změny a strategie vedoucí k nápravě, přestoupení na jiné aktivity. To se týká jak osobního, tak firemně procesního rozvoje. Naším mottem je jednoznačně píle a tvrdá práce, rozvoj je o silném závazku a vnímáme ho velmi vážně. V celém spektru rozvoje, se vyznačujeme odlišností produktů, přístupu ve službě s vědomími implementacemi nástrojů v komplexní segmentaci služeb. Jsme profesní agentura, pro osobní a firemní rozvoj a spolupráce s námi probíhá v následných krocích...
IMG_20160305_151241.jpg
Setkání - Analýza částí - Procesů
Setkáme se osobně a budete mít možnost projít systematickým rozhovorem, kde projdeme řadu zážitků, procesů a postojů, díky čemuž se odkrývají důležité pragamce a procesy ve kterých by byla nutná změna, nebo rozvoj pro lepší systematičnost práce, nebo iniciací v životních centrech. Jedná se o uvolněný rozhovor a společné seznamování, kdy i Vy máte prostor pro bližší seznámení s námi a porovnání, zda potenciální spolupráce bude mít smysl.
Před setkáním si můžete vyžádat
• Pracovní materiály (Případové studie)
• Skype setkání, Online chat
Sestavení produktu, Služby
V případě sympatií a dohody, navážeme na prvotní setkání, potřeby a zkusíme nastavit obecný produkt, který by byl nejvhodnější pro rozvíjené části. Jedná se o soustavu prioritních procesů a činností, které budou nejvíce rezonovat s vyjádřenými potřebami. Naše produkty a služby jsou víceméně flexibilní a dovolují velmi sofistikovaným způsobem pracovat v procesní odpovědnosti. Jedná se o prvotní návrhy, které se v praxi mnohdy několikrát mění, nicméně proces je stejný.
U sestavy produktu můžete využít:
• Telefonické, E-mail komunikace
• Prakt.3 dny s konzultantem (Efektivnější analýza potřeb)
• Možnost návrhu potřebného produktu
Dohoda, Sjednání závazků
V této fázi sjednáváme legislativní úpravu zakázky, postupy, časové harmonogramy, potřebné nástroje a jejich dodání, dále finanční plnění zakázky a forma úhrady práce. Disponujeme smlouvami o spolupráci a jsme v tomto ohledu velmi zaměření na konkretizaci zakázky, čili sestavujeme i speciálně upravené ujednání spolu s dodatky. Součástí je Pracovní deník, kde je uvedeno, jak bude vše probíhat. Tato fáze je velmi příjemná, protože cílem je nacházet a nastavovat kompletní procesy pro specifické záležitosti.
V této fázi je možnost:
• Ujednat zálohové plnění (Levnější cena až 13%)
• Nastavit paušální hrazení zakázky (Levnější cena až 11%)
• Navrhovat úpravy, dodatky, Nástroje
• Upravovat časový harmonogram procesů
Realizace služeb, Procesní rozvoj
Tato fáze je náročnější a vyžaduje pevný a houževnatý přístup všech zúčastněných. Budete v procesu rozvoje a zároveň v realizaci novějších postupů, případných změn a ve vytrvalém procesním momentu. Zde probíhají předurčené kroky pro plnění stanovených cílů, milníků a v konkretizaci pracovně osobnostním rozvoji. Jedná se o přímou vazební část na předešlé části a společně budeme v procesu práce. A to, jak na osobnosti, skupinách tak i ohledně případných implementací nových nástrojů (CRM, Aplikace) a další individuální prostředky nutné k dosažení kýžených výstupů.
V procesních návaznostech můžete:
• Využívat (Skype, Chat, Pracovní materiály)
• Zvýhodnění klienta v podnikatelské síti
• Přicházet s klíčovými potřebami, Měnit postupy
• Využívat konzultanta i mimo ujednané procesy
Implementace nástrojů
Procesy v implementaci nástrojů jsou velmi příjemné a pomáhají v nastavení nových postupů v návaznosti na nové změny. Je to část, kde se soustředíme na využitelnost a praktické zapracování do firemních částí a meziprocesů, kde je cílem stále lépe integrovat procesní činnosti napříkad oddělení. Disponujeme řadou nástrojů, které jdou ruku v ruce s klíčovými segmentacemi řízení a interně externího vlivu, takže zde probíhá kompletní nasazení produktů do aktivizačních, pracovních iniciací.
Zde je prostor pro:
• Výběr sympatizujících nástrojů (Portfolio)
• Využít konzultací + ovládání nástrojů i do jiných procesů
• Využít případné slevy M_G na konkrétní produkt
• Využít M_G, jako hlavního dodavatele nástroje
Nastavení udržitelnosti realizovaných činností
Udržitelnost je prvotní záměr, nově stavěného procesu. Na to se soustředíme a v této fázi procházíte činnostmi podporující hlavní pilíře a udržitelnosti klíčových činností ve stejném harmonogramu a milníkových zadaných priorit. Je to proces opakování a upevňování pracovních aktivit například v nových postupech. Obdobně lze vyjádřit i procesy týkající se osobního rozvoje a jeho upevňování návyků iniciační odpovědnosti. Tato fáze je v ohledu zodpovědnou pílí a mantinelním přístupem.
V této fázi je přístupné
• Realizovat 2 denní tématický workshop
• Nastavit zvláštní materiály (Jednotlivých postupů)
• Nastavit audio trénink pro motivační schéma
• Mentorování jednotlivých lidí - Synchronizace
Fakturace, Finanční plnění
V tomto procesu dochází ke zhodnocení finančních kompenzací a platbě za ujednané služby. Fakturaci děláme tak, aby Vám vyhovovala a byly uspokojeny všechny potřeby a nástroje pro výkon služeb. Jedná se o transakční procesy mezi zadavatelem a zpracovatelem, přičemž fakturace za dodávku nástrojů řešíme přes nás, jako přímým dodavatelem nástrojů. Je to tak efektivnější a nefiguruje pro Vás v případu více subjektů. Při zálohové a paušální fakturaci hradíte především Pracovní materiály, Deníky, Nástroje atd. Při běžných standardech převodu a úhrad.
Zde jsou možnosti:
• Volit paušální úhradu našich prací
• Volit zálohové platby naší práce
• Způsob platby (Hotově, Převodem)
• Využít platných slev při způsobu plateb
Závěr, Konečné výstupy
V koncových částech projektu a procesů, v závěru vyhodnotíme všechny jednotlivé hodnocení a zpracujeme konečné znění navýšených a povedených činností a zrcadlově to, co se realizovalo stěžejněji a dosažitelněji. Výstupy figurují, jako vodící nástroj pro následné fungování a jsou kompletním zněním procesního rozvoje a jeho výsledků s následným plánem rozvoje na sjednané období. Stručně vyjádřeno, je to písemný projev a výstup agentury Matrix Group.
Zde jsou možnosti:
• Zažádat o komplexní manuál nových směrnic, norem a standardů
• Být v seznamu referencí
• Využít další služby, nebo produkty a nástroje

Od studie až po dokončení projektu držíme standard pevných norem kvality  
 ® Matrix Group Robert Malý, all rights reserved.
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one